Marc Denys (° 27/11/1959 – +23/10/2016)

Het personeel en de directie melden u met  verstomming en heel veel droefheid het overlijden van collega Marc Denys.

Marc werkte reeds vele jaren bij het bedrijf en stond in voor de boekingen van de klanten tijdens de avond- en nachtsessie.

Velen onder jullie zullen hem ongetwijfeld aan de lijn hebben gehad om jullie bestellingen te verwerken.

Marc was een accurate man die met zijn droge humor en kwinkslagen fors geapprecieerd werd bij zijn collega’s.

Zijn plaats invullen binnen het bedrijf wordt een zeer moeilijke opdracht.

Voor de collega’s die jarenlang met hem samenwerkten, zal het er voortaan heel anders uitzien in het bureel.

Onze deelneming en medeleven gaat uit naar Bianca en alle andere familie.

We wensen hen veel sterkte in deze moeilijke dagen